Vitajte na našej stránke!

Aktualizované: 23. septembra 2018 - 23:20

BEH ZDRAVIA
(výsledky)
LUSKÁČIK č.13/2018

(najnovšie číslo)

Aktuálny rozvrh
(2018/2019)

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info

September

December
2018

...ČERVENÉ STUŽKY  - 12. ročník
..- kampaň zameraná na boj proti HIV

....................                        ........ - info: Mgr. Kačmárová
.

26.09.
2018

...ZRPŠ
..-plenárne zasadnutie ZRPŠ
..-začiatok o 15.00 hod.

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

28.09.
2018

...Návšteva divadla
..- Prešov

....................                        .......- info: Mgr. Rezničáková
.

28.09.
2018

...Voľno udelené riaditeľom školy
..- pre žiakov I. a II. stupňa

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

12. - 16.
november
2018
...iBOBOR - 12. ročník
..- celoslovenská online súťaž z informatiky ....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

18.10.
2018

...Divadelné predstavenie "Rumcajs"
..- pre žiakov I. a II. stupňa
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

21.11.
2018

...TESTOVANIE - 5
..- celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

????
2018-19

...Plavecký výcvik
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc
.
????
2019

...Lyžiarsky výcvik
..- pre žiakov II. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc

????
2019

...Škola v prírode
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        ........- info: učitelia I. stupňa

29.03.
2019

...NOC S ANDERSENOM - 8. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

03.04.
2019

...MONITOR - 9
..- celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2018/2019

Školský reflektor

- 6. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok
...v triedach

...................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

----------------------------------------------------------------------------------------