Vitajte na našej stránke!

Fyzikálna olympiáda
(výsledky školského kola)
Noc s Andersenom
Beliansky slávik
(úspech našich spevákov v obvodovom kole)

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

aktualizované: 02.05.2018 - 07:10

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info

07.05.
2018

Voľno udelené riaditeľom školy
..- I. aj II. stupeň

................................- info: tr. učitelia
.
Do júna
2018

Rómska paleta
..- výtvarná súťaž

................................- info: Mgr. Točeková,
..........................................Ing. Kovalská
.
Do júna
2018

M. R. Štefánik - 100. výročie ČSR
..- výtvarná súťaž

................................- info:.Ing. Kovalská
.
Do 30.06.
2018

Moja dedina, ako ju vidím
..- výtvarná súťaž

................................- info: Ing. Kovalská

.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2017/2018

Harmonogram prijímacieho konania
..- dôležité informácie a termíny pre deviatakov

...............................- info: Mgr. I. Bjalončíková

Celý šk. rok
2017/2018

Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa

-

....................................- info: Mgr.Rezničáková

.Celý šk. rok
2017/2018

Futbalová liga U9
..- futbalová liga žiakov do 9 rokov, ktorej sponzorom
....je PD Jarabina pod vedením p. Krotáka
..- v tejto lige hrajú 4 družstvá:
MŠK Podolínec,
...ŠK Nová Ľubovňa, ZŠ Toporec a TJ Slovan Vyšné
...Ružbachy

.................................. - info: Mgr. R. Borovský

 

Celý šk. rok
2017/2018

Školský reflektor

- 5. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok
...v triedach

.....................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

Celý šk. rok
2017/2018

EKO - ŠKOLA

- celoškolský projekt zameraný na zodpovednosť
...vo vzťahu
k životnému prostrediu, ...
- zahŕňa separáciu odpadu (papier, plasty, batérie,
...plechovky,
vrchnáčiky)
- jednotlivé triedy plnia jednomesačné úlohy
...s úzkym
zameraním na najbližšie okolie školy...

.....................................- info: Mgr. Kseňáková
.
----------------------------------------------------------------------------------------