2. ročník

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 2. A

Triedny učiteľ: Mgr. Alena Reznická

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondelok SJL TSV MAT HUV SJL
Utorok NBV SJL MAT SJL TSV
Streda SJL MAT SJL VYV VYV
Štvrtok SJL MAT CSP PVO -
Piatok SJL MAT SJL PVO -

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov