1. ročník

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 1. A

Triedny učiteľ: Mgr. Alžbeta Točeková

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondelok TSV SJL SJL MAT -
Utorok SJL SJL MAT VYV VYV
Streda SJL SJL MAT TSV -
Štvrtok NBV SJL SJL MAT PVO
Piatok SJL SJL MAT HUV -

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov