3. ročník

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 3. A

Triedny učiteľ: Mgr. Radoslav Borovský

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL-Č MAT PDA ANJ HUV -
Utorok SJL NBV MAT SJL-Č
ANJ -
Streda MAT SJL TSV IFV SJL-Č -
Štvrtok VYV MAT SJL VLA PVC -
Piatok SJL TSV MAT ANJ SJL-Č -

Rozvrh aktualizovaný 14.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov