4. ročník

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 4. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Miroslava Malichová

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ PDA SJL -
Utorok SJL MAT NBV VLA PVC TEV
Streda MAT ANJ SJL VYV VYV -
Štvrtok SJL MAT VLA TEV HUV -
Piatok SJL MAT ANJ IFV SJL -

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov