5.A

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 5. A

Triedny učiteľ: Mgr. Dominika Mrázová

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok BIO MAT GEG/TSV TSV/GEG SJL ANJ/ANJ
Utorok ANJ/ANJ INF/INF SJL THD/THD MAT -
Streda MAT SJL HUV BIO NBV -
Štvrtok INF/INF SJL MAT ANJ/ANJ DEJ -
Piatok ANJ/ANJ VYV MAT SJL GEG/TSV TSV/GEG

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov