5.B

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 5. B

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Kseňáková

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok MAT SJL TSV/GEG GEG/TSV ANJ INF/INF
Utorok HUV MAT ANJ NBV SJL -
Streda ANJ MAT BIO VYV SJL -
Štvrtok SJL MAT DEJ INF/INF THD -
Piatok BIO MAT SJL ANJ TSV/GEG GEG/TSV

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov