6.A

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 6. A

Triedny učiteľ: Mgr. Marta Kačmárová

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok ANJ DEJ MAT SJL FYZ/TSV TSV/FYZ
Utorok INF/INF OBN SJL MAT GEG VYV
Streda SJL MAT NBV ANJ FYZ/TSV TSV/FYZ
Štvrtok SJL INF/INF ANJ THD MAT HUV
Piatok MAT SJL PNV ANJ BIO -

Rozvrh aktualizovaný 05.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov