6.B

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 6. B

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Gurecký

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok THD VYV SJL MAT TSV/FYZ FYZ/TSV
Utorok MAT HUV INF/INF ANJ SJL DEJ
Streda NBV ANJ SJL MAT TSV/FYZ FYZ/TSV
Štvrtok MAT SJL INF/INF GEG BIO ANJ
Piatok MAT OBN ANJ SJL PNV -

Rozvrh aktualizovaný dňa 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov