7.A

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 7. A

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Svitana

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok ANJ SJL GEG MAT VYV OBN
Utorok MAT SJL THD DEJ INF/INF CHE
Streda BIO/TSV TSV/BIO MAT ANJ SJL NBV
Štvrtok MAT CHE SJL HUV FYZ ANJ
Piatok MAT SJL BIO/TSV TSV/BIO ANJ PNV

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov