7.B

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 7. B

Triedny učiteľ: Ing. Nataša Kovalská

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok CHE INF/INF ANJ/ANJ MAT SJL THD/THD
Utorok MAT ANJ/ANJ OBN GEG SJL NBV
Streda TSV/BIO BIO/TSV MAT SJL PNV/PNV FYZ
Štvrtok ANJ/ANJ SJL MAT DEJ HUV VYV
Piatok SJL CHE TSV/BIO BIO/TSV MAT ANJ/ANJ

Rozvrh aktualizovaný dňa 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov