8.B

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 8.B

Triedny u čiteľ: Mgr. Alena Hanakovičová

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL ANJ/ANJ VUM SEE/SEE MAT HUV
Utorok MAT TSV/FYZ FYZ/TSV SJL NBV GEG
Streda SJL ANJ/ANJ DEJ CHE MAT OBN
Štvrtok TSV/FYZ FYZ/TSV ANJ/ANJ MAT SJL BIO
Piatok THD/THD INF/INF ANJ/ANJ SJL MAT NEJ

Rozvrh aktualizovaný dňa 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov