9.A

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 9.A

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Rezničáková

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok INF/INF SJL MAT ANJ/ANJ OBN NEJ
Utorok TSV CHE SJL MAT DEJ PNV/PNV
Streda SJL NBV ANJ/ANJ MAT DEJ HUV
Štvrtok BIO ANJ/ANJ TSV MAT SJL GEG
Piatok VUM SJL FYZ MAT DEJ CHE

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov