Vedenie a zástupcovia tried Žiackej školskej rady

Vedenie školského parlamentu na ZŠ Toporec
v školskom roku 2017 - 18

PREDSEDA:

..Andrea Čupková

PODPREDSEDA: ..Nikolas Horváth

ZAPISOVATEĽ:


..Samuel Brezniak

Zástupcovia jednotlivých tried:
V.A Nikolas Siska

V.B Viktória Horváthová

VI.A Nikolas Kasenčák

VI.B Peter Horváth

VII.A Tomáš Zemianek

VII.B Nikolas Horváth

VIII.A Samuel Brezniak

VIII.B Marika Mišalková

IX.A Andrea Čupková