Súťaže 2017/2018

Školský rok 2017/2018:

09.05.2018 Slávik
Slovenska
okresné
kolo
Kežmarok 3.miesto Mária Fiasová - 8.A
09.05.2018 Slávik
Slovenska
okresné
kolo
Kežmarok 2.miesto Samko Klimek - 3.A
03.05.2018 Hviezdoslavov
Kubín
krajské
kolo
Prešov 1.miesto Samko Klimek - 3.A
13.04.2018 Hviezdoslavov
Kubín
okresné
kolo
Kežmarok 1.miesto Samko Klimek - 3.A
12.04.2018 Beliansky slávik
(spev)
obvodové
kolo
Sp. Belá 1.miesto Samuel Klimek - 3.A
12.04.2018 Beliansky slávik
(spev)
obvodové
kolo
Sp. Belá 2.miesto Mária Fiasová - 8.A
12.04.2018 Beliansky slávik
(spev)
obvodové
kolo
Sp. Belá 3.miesto Kristián Pompa - 5.A
19.03.2018 Strelecká
súťaž
okresné
kolo
Kežmarok 3.miesto
v kateg. družstvá ZŠ
09.03.2018 Hviezdoslavov
Kubín

(prednes poézie
a prózy)
obvodové
kolo
Kežmarok Postup do okresného kola Natália Strakuľová - 3.A
Nikolas Kasenčák - 6.A
Gašpar Koršňák - 7.A
13.02.2018 Šaliansky Maťko
(prednes povesti)
okresné
kolo
Kežmarok 2.miesto
v kateg. 2.-3. ročník
Samko Klimek - 3.A
December
2017
Anjel Vianoc
(výtvarná súťaž)
celoslovenské
kolo
Poprad Čestné uznanie Laura Pompová - 2.A
December
2017
Anjel Vianoc
(výtvarná súťaž)
celoslovenské
kolo
Poprad Cena za kolekciu A. Varcholová - 7.A
I. Regecová - 7.A
30.11.2017 Všetkovedko
(2. - 5. ročník)
celoslovenské
kolo

38. miesto a titul: Všetkovedko

Samko Klimek - 3.A
30.11.2017 Futsal
(starší žiaci)
obvodové
kolo
Sp. Belá
2.miesto
November
2017
"Ochranárik ..."
(výtvarná súťaž)
okresné
kolo
Kežmarok Cena poroty A. Barnášová - 7.A
November
2017
"Ochranárik ..."
(výtvarná súťaž)
okresné
kolo
Kežmarok

2.miesto

I. Regecová - 7.A
November
2017
Pohľadnica pre
"Červené stužky"

(výtvarná súťaž)
celoslovenské
kolo
Žilina 1.miesto J. Cimbalistová - 8.A
09.11.
2017
iBOBOR celoslovenské
kolo
online 1 úspešný
riešiteľ
v kategórii
KADET
S. Brezniak-8.A
08.11.
2017
iBOBOR celoslovenské
kolo
online 5 úspešných
riešiteľov
v kategórii
BOBRÍK
Sim.Pompová - 5.A
N.Siska - 5.A
M.Zamkovský - 4.A
Jirko Pompa - 5.A
Z. Kačurová - 5.A
07.11.
2017
iBOBOR
celoslovenské
kolo
...online... ...1.miesto... Dominik Compeľ
3.A
07.11.
2017
iBOBOR celoslovenské
kolo
online 4 úspešní
riešitelia
v kategórii
DROBEC
D. Compeľ - 3.A
P.Čupková - 3.A
M. Funket - 3.A
F.Kačur - 3.A
Cezpoľný
beh
6. miesto