Školský reflektor 2017/18

v školskom roku 2017/2018

Súťaž pod názvom Školský reflektor prebieha na našej škole už
po piatykrát a takto vyzerá predbežné poradie
:

1.miesto -1.A a 3.A 68 bodov - zatiaľ rovnako po 30 bodov..............
2. miesto - 2.A - 29 bodov
.....................4.A - 29 bodov
.....................6.A - 29 bodov
3. miesto - 5.A - 28 bodov
4. miesto - 7.A - 27 bodov
5. miesto - 6.B - 26 bodov
6. miesto - 5.B - 25 bodov
.....................8.A - 25 bodov
.....................8.B - 25 bodov
.....................9.A - 25 bodov
7. miesto - 7.B - 24 bodov.Autor príspevku:
Text:
Foto:
Dizajn:
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová