Rozvrh


Rozvrhy jednotlivých tried v školskom roku 2017/2018:

1. ročník

tr.uč. Mgr. A. Točeková

2. ročník

tr.uč. Mgr. A. Reznická

3. ročník

tr.uč. Mgr. R. Borovský

4. ročník

tr.uč. PaedDr. M. Malichová

5.A

tr.uč. Mgr. D. Mrázová

5.B

tr.uč. Mgr. A. Kseňáková

6.A

tr.uč. Mgr. M. Kačmárová

6.B

tr.uč. Mgr. M. Gurecký

7.A

tr.uč. Mgr. M. Svitana

7.B

tr.uč. Ing. N. Kovalská

8.A

tr.uč. Ing. A. Mrázová

8.B

tr.uč. Mgr. A. Hanakovičová

9.ročník

tr.uč. Mgr. M. Rezničáková

. .

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. vyučovacia hodina 7,40   -   8,25    hod.
2. vyučovacia hodina 8,35   -   9,20    hod.
3. vyučovacia hodina 9,30   -  10,15   hod.
4. vyučovacia hodina 10,30   -  11,15   hod.
5. vyučovacia hodina 11,25   -  12,10   hod.
6. vyučovacia hodina 12,20   -  13,05   hod.
7. vyučovacia hodina 13,10   -  13,55   hod.