Triednictvo v školskom roku 2017/2018
TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ v šk. roku 2017/18
1.A Mgr. Alžbeta Točeková
2.A Mgr. Alena Reznická
3.A Mgr. Radoslav Borovský
4.A PaedDr. Miroslava Malichová
5.A Mgr. Dominika Mrázová
5.B Mgr. Andrea Kseňáková
6.A Mgr. Marta Kačmárová
6.B Mgr. Martin Gurecký
7.A Mgr. Miroslav Svitana
7.B Ing. Nataša Kovalská
8.A Ing. Anna Mrázová
8.B Mgr. Alena Hanakovičová
9.A Mgr. Mária Rezničáková


Mgr. Alžbeta Točeková