Prázdniny v školskom roku 2017/2018
Prázdniny
v šk.r. 2017/18

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

JESENNÉ 27. október 2017 - piatok 30.10.2017 - 31.10.2017
02. november 2017 - štvrtok
VIANOČNÉ 22. december 2017 - piatok 23.12.2017 - 05.01.2018 08. január 2018 - pondelok
POLROČNÉ 01. február 2018 - štvrtok
02.02.2018 - piatok 05. február 2018 - pondelok
JARNÉ 23. február 2018- piatok 26.02.2018 - 02.03.2018 05. marec 2018 - pondelok
VEĽKONOČNÉ 28. marec 2018 - streda 29.03.2018 - 03.04.2018 04. apríl 2018 - streda
LETNÉ 29. jún 2018 - piatok 02.07.2018 - 31.08.2018 03. september 2018 - pondelok

Aktualizované: 31.08.2017