Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2017/2018

šk.rok: 2017/18

Učiteľ Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Mgr. Babej - 13,15 - 14,00 - -
-
Mgr. Bjalončíková - 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Borovský - - - 13,15 - 14,00 -
Mgr. Dubjelová 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Gurecký 13,15 - 14,00 - - - -
Mgr. Hanakovičová - 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Hanisko
- 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Kačmárová - - 13:15 - 14:00 - -
Ing. Kovalská
- - - 13,15 - 14,00 -
Mgr. Kseňaková - 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Kuruc - - - 13,15 - 14,00 -
PaedDr. Malichová
12,20 - 13,05 - - - -
Ing. Mrázová A.
- - 13,15 - 14,00 - -
Mgr. Mrázová D. - - 13,15 - 14,00 - -
Mgr. Reznická - 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Rezničáková - - 13,15 - 14,00 -
Mgr. Svitana
- 13,15 - 14,00 - - -
Mgr. Točeková
- - - 13,15 - 14,00 -
- - - - -