Vitajte na našej stránke!

Aktualizované: 14. decembra 2018 - 16:15

iBobor - už poznáme výsledky!
Naša škola má až 15 úspešných
riešiteľov celoslovenského kola!!!

Výsledky 1. kola halovej
futbalovej ligy U10
Výsledky olympiád z dejepisu,
z obč. náuky a "Ľudských práv"

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info

December
2018

...Šaliansky Maťko
..- prednes povesti

....................                        .........- info: Učitelia SJL
.

15.12.
2018

...Futbalový turnaj U10
..- 2. kolo halovej futbalovej ligy
..- hraje sa v N. Ľubovni

....................                        .........- info: Mgr. Borovský..

21.12.
2018

...Vianočná besiedka
..- najprv program s triednymi učiteľmi v triedach
..- neskôr vianočný program v sále OÚ

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

December
2018

...Zimné (vianočné) aranžovanie
..- pre žiakov 1. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

December
2018

...Biologická olympiáda
..- kategória C (8. a 9. ročník)

....................                        .........- info: Mgr. A. Didecká
.

????
2018-19

...Plavecký výcvik
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc
.

27.12.2018 -

07.01.2019

...VIANOČNÉ PRÁZDNINY
..- nástup do školy v utorok 08.01.2019

....................                        ........ - info: triedni učitelia
.
Január
2019

...Lyžiarsky výcvik
..- pre žiakov II. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne (závisí od počasia)

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc

29.03.
2019

...NOC S ANDERSENOM - 8. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

03.04.
2019

...MONITOR - 9
..- celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

11.04.
2019

...Šermiarsko-divadelná kumpánia
..- 50 minútový náučný divadelno-šermiarsky program
..- pre žiakov I. a II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

Apríl/máj
2019

...Bedmintonový turnaj - 1. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

????
2019

...Škola v prírode
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        ........- info: učitelia I. stupňa


.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2018/2019

Zber papiera

...-

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Milujem Slovensko

...- celoročná súťaž z geografie
...- pre žiakov 8. a 9. ročníka

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Školský reflektor

- 6. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok v triedach

...................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

Celý šk. rok
2018/2019

Futbalová liga U 10

...-

...................................- info: Mgr. Borovský

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie