Vitajte na našej stránke!

Aktualizované: 11. februára 2019 - 10:58

Biologická olympiáda- výsledky
Výsledky 1. kola halovej
futbalovej ligy U10
Čítajte nové číslo Luskáčika
(č.14)

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info
FEBRUÁR
2019

...MESIAC PRIATEĽSTVA
..- sledujte nástenku pri šatniach

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

12.-15.02.
2019

...Chrípkové prázdniny
..-

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

18.-22.02.
2019

...Jarné prázdniny
..- nástup do školy po prázdninách je v pondelok 25.02.2019

....................                        .........- info: triedni učitelia

14.02.
2019

...MISS BÁBIKA
..- šk. kolo

....................                        .........- info: PaedDr. Malichová
.

???
2019

...KARNEVAL
..- určené pre žiakov 1. až 4. ročníka

....................                        .........- info: Učitelia I. stupňa
.

01.03.
2019

...TEPLÁKOVÉ POPOLUDNIE - 6. ročník
..- pre priateľov dobrej zábavy

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

29.03.
2019

...NOC S ANDERSENOM - 8. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

03.04.
2019

...MONITOR - 9
..- celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

11.04.
2019

...Šermiarsko-divadelná kumpánia
..- 50 minútový náučný divadelno-šermiarsky program
..- pre žiakov I. a II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

Máj
2019

...Plavecký výcvik
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc

Apríl/máj
2019

...Bedmintonový turnaj - 1. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

3. - 7. jún
2019

...Škola v prírode
..- pre žiakov I. stupňa
..

....................                        ........- info: učitelia I. stupňa


.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2018/2019

Zber papiera

...-

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Milujem Slovensko

...- celoročná súťaž z geografie
...- pre žiakov 8. a 9. ročníka

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Školský reflektor

- 6. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok v triedach

...................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

Celý šk. rok
2018/2019

Futbalová liga U 10

...-

...................................- info: Mgr. Borovský

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie