7.A

Školský rok: 2018/2019

TRIEDA: 7. A

Triedny učiteľ: Mgr. Marta Kačmárová

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL OBN BIO/TSV TSV/BIO MAT ANJ
Utorok MAT INF/INF SJL FYZ ANJ NBV
Streda SJL CHE BIO/TSV TSV/BIO MAT HUV
Štvrtok THD DEJ SJL GEG MAT ANJ
Piatok MAT CHE PNV ANJ SJL VYV

Rozvrh aktualizovaný 13.09.2018

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov