7.B

Školský rok: 2018/2019

TRIEDA: 7. B

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Gurecký

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok MAT SJL TSV/BIO
BIO/TSV THD ANJ
Utorok DEJ SJL INF/INF CHE MAT ANJ
Streda MAT SJL TSV/BIO BIO/TSV OBN NBV
Štvrtok MAT FYZ VYV SJL ANJ GEG
Piatok HUV SJL ANJ MAT PNV CHE

Rozvrh aktualizovaný dňa 13.09.2018

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov