8.A

Školský rok: 2018/2019

TRIEDA: 8.A

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Svitana

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok FYZ/TSV TSV/FYZ CHE MAT SJL ANJ
Utorok MAT HUV SJL ANJ INF/INF PNV
Streda FYZ/TSV TSV/FYZ MAT NBV SJL GEG
Štvrtok BIO ANJ MAT SJL THD CHE
Piatok SJL ANJ MAT VYV DEJ OBN

Rozvrh aktualizovaný 13.09.2018

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov