Plán činnosti Žiackej školskej rady
Plán činnosti Žiackej školskej rady
v školskom roku 2018/2019

September

Zvolenie zástupcov tried Žiackej školskej rady

Voľba vedenia Žiackej školskej rady

Oboznámenie sa o štatútom a plánom práce Žiackej školskej rady

Hlavné body spolupráce s vedením školy, s učiteľmi, s rodičovskou radou, s redakciou školského časopisu
Október

Stanovenie celoročnej úlohy 2018/19:Rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti"

"Finančná inteligencia sa netýka ani tak toho, koľko peňazí zarobíš,
ako skôr toho, koľko peňazí máš, do akej miery tieto peniaze pre teba
pracujú a koľkým generáciám vystačia."
Robert Kiyosaki

Školský reflektor - začiatok celoročnej súťaže

Svetový deň zdravej výživy

Svetový deň učiteľov

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
November

Halloween, sviatok všetkých svätých

Európsky týždeň boja proti drogám

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
December

Návrhy a nápady na skrášľovanie tried – vianočná výzdoba školy

Svetový deň boja proti AIDS - vyvrcholenie kampane Červené stužky

Mikuláš pre žiakov

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
Január

Svetový deň komplimentov

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
Február

Valentín

Týždeň priateľstva

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
Marec

Mesiac knihy

Deň učiteľov

Deň vody

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
Apríl

Deň narcisov

Veľká noc

Mesiac lesov

Deň Zeme

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
Máj

Deň matiek

Aktívna účasť na podujatiach školy

Aktuálne problémy: návrhy, riešenia, opatrenia, postrehy zo života školy, príspevky do školského časopisu
Jún

Školský reflektor - vyhodnotenie celoročnej súťaže

MDD

Deň otcov

Zhodnotenie celoročnej práce
. Plán činnosti je otvorený a je možné ho
v priebehu roka priebežne doplňovať.
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie