INFORMÁČIK - online

 

 

 

INFORMÁČIK - online

Súťaž sa tento školský rok (2017/2018) koná už po deviatykrát.
Prvé tri ročníky sme súťažili písomnou formou.
Štvrtý ročník súťaže začal novou formou súťaženia - test bol nahratý na diskety
a po skončení súťaže počítač žiakom ukázal ich skóre.
Tento rok budete opäť súťažiť online prostredníctvom našej webovej
stránky -
teda tak ako sa na správnych "informatikov" patrí.


Súťažiť však budete môcť iba v stanovený termín, a to na hodine informatiky.
Je to preto, aby mal každý žiak rovnaké podmienky a súťaž bola spravodlivá.