Školský reflektor 2016/17

v školskom roku 2016/2017

Súťaž pod názvom Školský reflektor prebehla na našej škole už po štvrtýkrát a toto
celoročné snaženie našich žiakov sme
vyhodnotili takto:

1.miesto - 1.A - 68 bodov - odmena - sladká torta..............
2. miesto - 2.A - 65 bodov..............................................................................
3. miesto - 3.A - 64 bodov..............................................................................
.....................4.A - 64 bodov.............................................................................
......................5.A - 64 bodov.............................................................................
4. miesto - 6.A - 63 bodov.............................................................................
5. miesto - 8.A - 58 bodov............................................................................
6. miesto - 7.A - 57 bodov............................................................................
.....................9.A - 57 bodov............................................................................
7. miesto - 6.B - 56 bodov............................................................................
......................5.B - 56 bodov............................................................................
8. miesto - 7.B - 52 bodov..-........................................................................
9. miesto - 8.B - 51 bodov - odmena - upratanie okolia školy.


Autor príspevku:
Text:
Foto:
Dizajn:
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová