Súťaže 2017/2018

Školský rok 2017/2018:

SEPT.-JÚN
2018
Futbalová
liga U9
Toporec
Podolínec
V. Ružbachy
N. Ľubovňa
2.miesto

Márius Barnáš, Dominik
Compeľ, Tomáš Compeľ,
Timotej Strakuľa, Tomáš Kulig, Martin Funket, Michal Funket, Nikolas Pompa, Samuel Klimek, Filip Kačur, Tomáš Malich,
Martin Malich, Lukáš Malich

09.05.2018 Slávik
Slovenska
okresné
kolo
Kežmarok 3.miesto Mária Fiasová - 8.A

09.05.2018 Slávik
Slovenska
okresné
kolo
Kežmarok 2.miesto Samko Klimek - 3.A

03.05.2018 Hviezdoslavov
Kubín
krajské
kolo
Prešov

1.miesto

a účasť
v celoštátnom
kole

Samko Klimek - 3.A

13.04.2018 Hviezdoslavov
Kubín
okresné
kolo
Kežmarok 1.miesto Samko Klimek - 3.A

 

12.04.2018 Beliansky slávik
(spev)
obvodové
kolo
Sp. Belá 1.miesto Samuel Klimek - 3.A

12.04.2018 Beliansky slávik
(spev)
obvodové
kolo
Sp. Belá 2.miesto Mária Fiasová - 8.A

12.04.2018 Beliansky slávik
(spev)
obvodové
kolo
Sp. Belá 3.miesto Kristián Pompa - 5.A

19.03.2018 Strelecká
súťaž
okresné
kolo
Kežmarok 3.miesto
v kateg. družstvá ZŠ
09.03.2018 Hviezdoslavov
Kubín

(prednes poézie
a prózy)
obvodové
kolo
Kežmarok Postup do okresného kola Samuel Klimek - 3.A
Natália Strakuľová - 3.A
Nikolas Kasenčák - 6.A
Gašpar Koršňák - 7.A
13.02.2018 Šaliansky Maťko
(prednes povesti)
okresné
kolo
Kežmarok 2.miesto
v kateg. 2.-3. ročník
Samko Klimek - 3.A
December
2017
Anjel Vianoc
(výtvarná súťaž)
celoslovenské
kolo
Poprad Čestné uznanie Laura Pompová - 2.A
December
2017
Anjel Vianoc
(výtvarná súťaž)
celoslovenské
kolo
Poprad Cena za kolekciu A. Varcholová - 7.A
I. Regecová - 7.A
30.11.2017 Všetkovedko
(2. - 5. ročník)
celoslovenské
kolo

38. miesto a titul: Všetkovedko

Samko Klimek - 3.A
30.11.2017 Futsal
(starší žiaci)
obvodové
kolo
Sp. Belá
2.miesto
November
2017
"Ochranárik ..."
(výtvarná súťaž)
okresné
kolo
Kežmarok Cena poroty A. Barnášová - 7.A
November
2017
"Ochranárik ..."
(výtvarná súťaž)
okresné
kolo
Kežmarok

2.miesto

I. Regecová - 7.A
November
2017
Pohľadnica pre
"Červené stužky"

(výtvarná súťaž)
celoslovenské
kolo
Žilina 1.miesto J. Cimbalistová - 8.A
09.11.
2017
iBOBOR celoslovenské
kolo
online 1 úspešný
riešiteľ
v kategórii
KADET
S. Brezniak-8.A
08.11.
2017
iBOBOR celoslovenské
kolo
online 5 úspešných
riešiteľov
v kategórii
BOBRÍK
Sim.Pompová - 5.A
N.Siska - 5.A
M.Zamkovský - 4.A
Jirko Pompa - 5.A
Z. Kačurová - 5.A
07.11.
2017
iBOBOR
celoslovenské
kolo
...online... ...1.miesto... Dominik Compeľ
3.A
07.11.
2017
iBOBOR celoslovenské
kolo
online 4 úspešní
riešitelia
v kategórii
DROBEC
D. Compeľ - 3.A
P.Čupková - 3.A
M. Funket - 3.A
F.Kačur - 3.A
Cezpoľný
beh
6. miesto