Z činnosti krúžku "TVORIVÉ DIELNE"

V školskom roku 2017/18 pracuje na našej škole 8 záujmových útvarov. Jedným z nich
je krúžok s výstižným názvom "Tvorivé dielne". Tento krúžok navštevujú
prevažne žiaci I. stupňa  a pracujú vedením skúsenej pani učiteľky Malichovej.
Deti sa stretávajú 2-krát do týždňa a výsledkom ich práce je vždy niečo pekné a zaujímavé.

 

Autori príspevku:
Text:
Foto:
Dizajn:
Mgr. M. Kačmárová
PaedDr. M. Malichová
Mgr. M. Kačmárová