Z činnosti PRÍRODOVEDNÉHO KRÚŽKU

V školskom roku 2017/18 pracuje na našej škole 8 záujmových útvarov. Jedným z nich
je aj PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK, ktorý je určený predovšetkým pre žiakov
II. stupňa. Členovia krúžku sa stretávajú 1 x týždenne a
pracujú vedením
pani učiteľky Kseňákovej, ktorá pre nich pripravuje naozaj veľmi
zaujímavé aktivity.

 

Autori príspevku:
Text:
Foto:

Dizajn:
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. Kseňáková
a žiaci krúžku
Mgr. M. Kačmárová