Všetkovedko 2017
V Š E T K O V E D K O

2 0 1 7

O titul VŠETKOVEDKO naši žiaci zabojovali 30. novembra 2017. Súťažilo sa
v štyroch samostatných kategóriách:

...........................................VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ

...........................................VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
...........................................VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ

...........................................VŠETKOVEDKO 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ
Otázky vo vedomostnom teste boli z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka,
anglického jazyka, matematiky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy,
informatickej výchovy, dopravnej výchovy.

Každý, kto sa súťaže zúčastnil dostal pekný diplom. Žiaci, ktorí sa prepojovali
medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získali titul VŠETKOVEDKO a tí, ktorým
sa to nepodarilo, sa stali
VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.
Nositelia hrdého titulu VŠETKOVEDKO dostali navyše aj darček, ktorý im bude
tento úspech v súťaži pripomínať.

VÝSLEDKY:
KATEGÓRIA - VŠETKOVEDKO 2 - v tejto kategórii súťažilo až 6 991 detí z celého Slovenska
- maximálny počet bodov bol 168 bodov
.......Meno žiaka...... Umiestnenie
v celoslovenskom kole
..Počet bodov.. Titul
Kristínka Grotkovská
2.A 80. miesto

77 bodov

VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
KATEGÓRIA - VŠETKOVEDKO 3
- v tejto kategórii súťažilo 5 997 detí z celého Slovenska
- maximálny počet bodov bol 210 bodov
.......Meno žiaka......
Umiestnenie
v celoslovenskom kole
..Počet bodov..
Titul
Samko Klimek
3.A
38. miesto
154 bodov
VŠEDKOVEDKO,
VŠEDKOVEDKO
ŠKOLY
Natália Strakuľová
3.A
45. miesto 147 bodov VŠEDKOVEDKO
Martin Funket
3.A
122. miesto
70 bodov
VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
Natália Pompová
3.A
129. miesto
63 bodov
VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
Richard Pompa 3.A 129. miesto 63 bodov VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
Filip Kačur 3.A 135. miesto 56 bodov VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
KATEGÓRIA - VŠETKOVEDKO 4
- v tejto kategórii súťažilo 4 998 detí z celého Slovenska
- maximálny počet bodov bol 210 bodov
.......Meno žiaka......
Umiestnenie
v celoslovenskom kole
..Počet bodov..
Titul
Matúš Zamkovský
4.A
132. miesto
63 bodov
VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
Kristián Bednarčík
4.A
137. miesto 56 bodov VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
KATEGÓRIA - VŠETKOVEDKO 5
- v tejto kategórii súťažilo 2 484 detí z celého Slovenska
- maximálny počet bodov bol 210 bodov
.......Meno žiaka......
Umiestnenie
v celoslovenskom kole
..Počet bodov..
Titul
Nikolas Siska
5.A
56. miesto
140 bodov
VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
Patrícia Boguská
5.A
70. miesto 126 bodov VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ
Zuzana Kačurová 5.A 77. miesto 119 bodov VŠEDKOVEDKOV
UČEŇ

 

Autor príspevku:
Text:
Foto:
Dizajn:
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie