Slávik Slovenska - okresné kolo
Slávik Slovenska
2018

Dňa 9. mája 2018 sa víťazi školského kola Samko Klimek, Kristrián Pompa
a Mária Fiasová
zúčastnili okresného  kola najstaršej  celoštátnej speváckej
súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
Súťaž sa konala v Kežmarku.

Zúčastniť sa mohli žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a základných
umeleckých škôl, a to v troch kategóriách.

Hodnotenie našich talentovaných spevákov:

I. kategória (žiaci1. -3.ročníkov ZŠ):  Samko Klimek - 2. miesto
III. kategória
(žiaci 7. - 9. ročníkov ZŠ): Mária Fiasová - 3. miesto

Srdečne im blahoželáme a takisto ďakujeme žiakovi Lukášovi Šatalovi
za pomoc v hudobnom doprovode na akordeóne.

Autori príspevku:
Text:
Foto:

Dizajn:

PaedDr. M. Malichová
PaedDr. M. Malichová
a učitelia 1. stupňa
Mgr. M. Kačmárová

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie