Súťaže 2018/2019

Školský rok 2018/2019:

03.05.2019 Hviezdoslavov Kubín krajské
kolo
Prešov 1. miesto Samko Klimek -4.A
(+ postup do celoslov.
kola)
12.04.2019 Medzníky 2. sv. vojny
okresné
kolo
Kežmarok 12. - 13.
miesto
Janka Cimbalistová-9.A
Matej Kubala - 9.A
Samo Brezniak - 9.A
12.04.2019 Slávici z lavice
obvodové
kolo
Kežmarok 3. miesto Natália Strakuľová - 4.A
10.04.2019 Hviezdoslavov Kubín okresné
kolo
Kežmarok postup na kraj Samko Klimek - 4.A
05.04.2019 Slávik Slovenska okresné
kolo
Kežmarok 3. miesto Mária Fiasová - 9.A
05.04.2019 Slávik Slovenska
okresné
kolo
Kežmarok 2. miesto Samko Klimek - 4.A
20.03.2019 Hviezdoslavov Kubín obvodové
kolo
Kežmarok postup na okres Paulína Čupková -4.A
15.03.2019 Slovenčina moja, krásne
ty zvuky máš...
okresné
kolo
Sp. Belá 1. miesto
v kategórii
poézia
1. -4. roč.
Natálka Strakuľová - 4.A
15.03.2019 Slovenčina moja, krásne
ty zvuky máš...
okresné
kolo
Sp. Belá 1. miesto
v kategórii
próza
1. -4. roč.
Samko Klimek - 4.A
28.11.2018 Olympiáda zo SJL
okresné
kolo
Kežmarok 2. miesto Gašpar Koršňák - 8.A
30.11.2018 Ochranárik, čísla
tiesňového volania 112
a civilnej ochrany
okresné
kolo
Kežmarok 1. miesto Zuzka Kačurová - 5.A
16.11.2018 iBOBOR celoslovenské
kolo
online 8 úspešných
riešiteľov

v kategórii
BOBRÍK
Andrej Kubala - 5.A
Samuel Klimek - 4.A
Matúš Zamkovský - 5.A
Martin Funket - 4.A
Natália Strakuľová - 4.A
Nikola Kuligová - 5.A
Pavlínka Čupková - 4.A
Márius Barnáš - 4.A
14.11.2018 iBOBOR celoslovenské
kolo
online 1 úspešný
riešiteľ

v kategórii
BENJAMÍN
Nikolas Kasenčák - 7.A
13.11.2018 iBOBOR celoslovenské
kolo
online 2 úspešní
riešitelia

v kategórii
DROBEC
Tomáš Kulig - 3.A
Timotej Strakula - 3.A
12.11.2018 iBOBOR celoslovenské
kolo
online 4 úspešní
riešitelia

v kategórii
KADET

Matej Kubala - 9.A
S. Brezniak-9.A
Alexandra Varcholová - 8.A
Janka Cimbalistová - 9.A

Október
2018
Dejiny
sebavedomia
krajské
kolo
poslané
poštou
účasť Janka Cimbalistová - 9.A
Mária Fiasová - 9.A

 

 


 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie