INFORMATIKA 2018-19 - súťaže

INFORMATIKA TROCHU INAK ...


Vyhodnotenie súťaží:

 

iBOBOR 2018/2019

Hodnotenie XII. ročníka súťaže:

V školskom roku 2018/2019, a teda v 12. ročníku tejto súťaže
celkovo súťažilo
77 928 účastníkov z 979 škôl z celého Slovenska.
Sme radi, že sme mali aj tento rok možnosť
zapojiť sa do tejto súťaže
a porovnať si tak
svoje vedomosti s inými školami.

V jednotlivých kategóriach to vyzeralo takto:

Kategória

DROBEC
13.11.2018

...Celkový počet....
súťažiacich
Počet žiakov, ktorí
dosiahli plný počet
bodov
Počet úspešných
riešiteľov
Priemer získaných
bodov na žiaka
SLOVENSKO 13 626
91 1 768
30,34
TOPOREC 3
0 2
52,00

Kategória

BOBRÍK
16.11.2018

...Celkový počet....
súťažiacich
Počet žiakov, ktorí
dosiahli plný počet
bodov
Počet úspešných
riešiteľov
Priemer získaných
bodov na žiaka
SLOVENSKO 18 460
543 6 683
50,57
TOPOREC 12 0 8
59,75

Kategória

BENJAMÍN
14.11.2018

...Celkový počet....
súťažiacich
Počet žiakov, ktorí
dosiahli plný počet
bodov
Počet úspešných
riešiteľov
Priemer získaných
bodov na žiaka
SLOVENSKO 18 329
508 8 120
47,45
TOPOREC 13 0 1
28,39

Kategória

KADET
12.11.2018

...Celkový počet....
súťažiacich
Počet žiakov, ktorí
dosiahli plný počet
bodov
Počet úspešných
riešiteľov
Priemer získaných
bodov na žiaka
SLOVENSKO 16 206
527 8 196
49,33
TOPOREC 8 0 4
49,57

... a ešte mená najlepších:

...KATEGÓRIA... Meno žiaka ...Trieda... ...Úspešnosť.... ...Úspešnosť...
DROBEC
Tomáš
Kulig

3.A 77,8 % 1. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii DROBEC
DROBEC Timotej
Strakula
3.A 77,8 % 1. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii DROBEC
BOBRÍK Andrej
Kubala
5.A 91,7 % 1. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Samuel
Klimek
4.A 79,2 % 2. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Matúš
Zamkovský
5.A 70,8 % 3. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Martin
Funket
4.A 70,8 % 3. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Natália
Strakuľová
4.A 70,8 % 3. miesto v školskom kole
a zároveň úspešná riešiteľka
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Nikola
Kuligová
5.A 70,8 % 3. miesto v školskom kole
a zároveň úspešná riešiteľka
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Pavlínka
Čupková
4.A 62,5 % 7. miesto v školskom kole
a zároveň úspešná riešiteľka
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BOBRÍK Márius
Barnáš
4.A 62,5 % 7. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii BOBRÍK
BENJAMÍN
Nikolas
Kasenčák
7.A 66,7 % 1. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii BENJAMÍN
BENJAMÍN Nikolas
Siska
6.A 55,0 % 2. miesto v školskom kole
BENJAMÍN Simon
Gábor
6.A 46,7 % 3. miesto v školskom kole
KADET Matej
Kubala

9.A 85,4 % 1. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii KADET
KADET Samuel
Brezniak
9.A 78,4 % 2. miesto v školskom kole
a zároveň úspešný riešiteľ
celoslovenského kola
v kategórii KADET
KADET Alexandra
Varcholová
8.A 75,0 % 3. miesto v školskom kole
a zároveň úspešná riešiteľka
celoslovenského kola
v kategórii KADET
KADET Janka
Cimbalistová
9.A 63,4 % 4. miesto v školskom kole
a zároveň úspešná riešiteľka
celoslovenského kola
v kategórii KADET

Celkové hodnotenie našej školy:

Kategórie:

DROBEC
BOBRÍK
BENJAMÍN
KADET

...Celkový počet....
súťažiacich
..Počet žiakov, ktorí..
dosiahli plný počet
bodov
..Počet úspešných..
riešiteľov
..Úspešnosť...
v %
SLOVENSKO 66 621 1 669 24 767 37,2 %
TOPOREC 36 0 15 41,7 %

 


Autor príspevkov:

Text:
Foto:
Dizajn:

Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky súťaží z minulého školského roka:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXCELKO 2018

Do VIII. ročníka tejto súťaže z informatiky sa zapojilo celkom 25 žiakov
siedmeho ročníka.
Žiaci súťažili v práci s tabuľkovým procesorom
Microsoft Excel. Úlohou žiakov bolo ohraničiť oblasť buniek B2:P33
a použiť túto oblasť na obrázok vytvorený z vyfarbovania jednotlivých
buniek pracovného hárka, pričom bolo možné využiť možnosti ohraničenia
jednotlivých buniek, farby výplne, spôsoby hromadného označovania buniek,
automatické tvary a samozrejme vlastnú fantáziu.
Tento rok sa kreslilo na tému: „Kuchyňa
“.
V závere bolo ešte potrebné zlúčiť oblasť buniek B31:E33 a
do zlúčenej bunky napísať svoje meno a triedu. Text bolo potrebné
formátovať tak, aby bol čitateľný a vypĺňal celý priestor bunky.

Meno žiaka Trieda Poradie
Jakub Peško..................
7.B 1. miesto
Tomáš Zemianek
7.A 2. miesto
Adriana Barnášová
7.A 2. miesto
Gašpar Koršňák
7.A 3. miesto
Klaudia Mišalková
7.A 3. miesto
Rastislav Mišalko
7.B 3. miesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORĎÁČIK 2018.

Do VIII. ročníka tejto súťaže z informatiky sa zapojilo celkom 13 žiakov
šiesteho ročníka.
Žiaci súťažili v práci s textovým editorom Microsoft Word.
Úlohou žiakov bolo upraviť učiteľom pripravený text podľa
zadaných pravidiel
s využitím textových
ako
i grafických možností programu Microsoft Word.

Meno žiaka Trieda Poradie
Samuel Strakula
6.A
1. miesto
Matúš Zemianek
6.A 2. miesto
Milan Oračko
6.B 3. miesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKICARIÁD2018

Do  VIII. ročníka tejto súťaže z informatiky sa zapojilo celkom 21 žiakov
piateho ročníka.
Aj tento rok sa žiaci snažili ukázať svoju
zručnosť
a tvorivosť v práci v grafickom programe SKICÁR.
Ich úlohou bolo upraviť vybraný obrázok využitím
spomínaného programu.

Meno žiaka Trieda Poradie
Dominik Vigh
5.A 1. miesto
Michal Vrlík
5.A
2. miesto
Patrik Pompa
5.B 3. miesto
Tamara Buxárová 5.A 3. miesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POINTIK 2018.

Do VI. ročníka tejto súťaže z informatiky sa zapojilo celkom 13 žiakov
9. ročníka.
Žiaci súťažili v práci s prezentačným programom
Microsoft PowerPoint.
Úlohou žiakov bolo využiť zobrazovacie možnosti daného
programu
a vytvoriť (na ľubovoľnú tému) jednoduchý komix.

Meno žiaka Trieda Poradie
Andrea Čupková                       
9.A 1. miesto
Agáta Dunková
9.A 2. miesto
Kristína Mišalková
9.A 3. miesto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMÁČIK 2018.

Do IX. ročníka tejto súťaže z informatiky sa zapojilo celkom 96 žiakov
II. stupňa.  Úlohou žiakov bolo vyplniť súťažný test pozostávajúci prevažne
z učiva informatiky jednotlivých ročníkov. Kvôli spestreniu boli do testu
zaradené aj logické hádanky, či konkrétne úlohy z praxe.
Každý žiak pracoval samostatne pri počítači,
ktorý mu v závere vyplnený
test aj vyhodnotil.


Meno žiaka Trieda Úspešnosť
1. miesto Tomáš Zemianek 7.A 95,24%
1. miesto Alexandra Varcholová
7.A 95,24%
1. miesto Adriana Barnášová
7.A 95,24%
2. miesto Ivana Regecová
7.A 90,48%
3. miesto Michal Vrlík
5.A 86,67%
3. miesto Sofia Pompová
5.A 86,67%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Autor príspevkov:

Text:
Foto:
Dizajn:

Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
Mgr. M. Kačmárová
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie