Školské súťaže a olympiády

Súťaže a olympiády - školské kolá

šk. rok: 2018/2019 - vyhodnotenie

 

 

 

 

Slávik Slovenska 2019

(súťaž v speve ľudovej piesne)

..........................
I. KATEGÓRIA

II. KATEGÓRIA

III. KATEGÓRIA
1. miesto Simona Kuligová....
2.A
Samuel Klimek
4.A
Mária Fiasová 9.A
2. miesto Daniela Pompová
1.A
Natália Strakuľová...
4.ALaura Kačicová
1.A Nikola Kuligová 5.A

3. miesto Diana Pompová
1.A
Sofia Pompová 1.A
Diana Pompová 1.A

------------------------------------------------

Hviezdoslavov KubínPREDNES PRÓZY


PREDNES POÉZIE
I. KATEGÓRIA 1.miesto:
2.miesto:
Paulína Čupková
Timotej Strakula
4.A
4.A

1.miesto:

2.miesto:


3.miesto:

Daniela Pompová

Natália Strakuľová

A. Mária Pompová
3.A

4.A

3.A
II. KATEGÓRIA 1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:
x

1.miesto:

Zuzana Kačurová
6.A
III. KATEGÓRIA 1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:
x

1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:
x

------------------------------------------------

Fyzikálna olympiáda


Kategória F6

Kategória F7
Kategória F8
...1. miesto... Z. Kačurová - 6.A

N. Kasenčák - 7.A
G. Koršňák - 8.A
.2. miesto S. Gabčo - 6.A
S. Strakula - 7.A

A. Barnášová - 8.A
.3. miesto N. Siska - 6.A
L. Kubala - 7.A

T. Zemianek - 7.A

-------------------------------------------------

Všetkovedko

...........................
........školské kolo.......
........

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Samuel Klimek
Martin Funket
Natália Strakuľová

4.A
4.A
4.A

------------------------------------------------

Súťaž v hláskovaní ("spelling")

...........................
........KATEGÓRIA 5. - 6. ročník.......
........

1. miesto

Matúš Zamkovský
Nikola Kuligová
5.A
5.A


2. miesto

Zuzana Kačurová
Lenka Kovalčíková

6.A
5.A

------------------------------------------------

Šaliansky Maťko - prednes povesti


1. miesto

2. miesto

3. miesto
I. KATEGÓRIA
(2. - 3. ročník)
Tomáš Kulig.. 3.A
Simona Kuligová
2.A
Vanesa Gombárová
3.A
II. KATEGÓRIA
(4. - 5. ročník)
Paulína Čupková 4.A
Samuel Klimek
4.A
Natália Strakuľová
4.A
III. KATEGÓRIA
(6. - 7. ročník)
x x
Matúš Zemianek
Emil Mišalko
7.A
Nikolas Kasenčák
7.A

------------------------------------------------

Biologická olympiáda

...........................
........KATEGÓRIA C.......
........

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Samuel Brezniak
Tomáš Zemianek
Peter Funket
9.A
8.A
8.A


KATEGÓRIA D
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Zuzana Kačurová
Matúš Zemianek
Patrícia Boguská

6.A
7.A
6.A

------------------------------------------------

Dejepisná olympiáda


6. ročník
7. ročník 8. ročník 9. ročník
...1. miesto..
Zuzana Kačurová.. Samuel Strakula..
Tomáš Zemianek Samuel Brezniak..
...2. miesto
Filip Bačo
Matúš Kačur
Adriana Barnášová.. Matej Kubala
...3. miesto
Patrícia Boguská Matúš Zemianek Ivana Regecová
Richard Klempár

------------------------------------------------

Olympiáda z občianskej náuky


6. ročník
7. ročník 8. ročník 9. ročník
...1. miesto..
Patrícia Boguská
Matúš Zemianek..
Peter Funket Matej Kubala
...2. miesto
Zuzana Kačurová..
Matúš Kačur
Tomáš Zemianek..
Samuel Brezniak..
...3. miesto
Michal Vrlík
Denis Bartoš
A. Varcholová Aleš Badžo

------------------------------------------------

Olympiáda "Ľudské práva"

8. ročník 9. ročník
...1. miesto.. Adriana Barnášová Samuel Brezniak
...2. miesto Ivana Regecová Šimon Zamkovský......
...3. miesto Alexandra Varcholová.. Aleš Badžo

------------------------------------------------

Autori príspevkov:
Text:

Foto:


Dizajn:
organizátori súťaží

organizátori súťaží,
Mgr. M. Kačmárová

Mgr. M. Kačmárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Súťaže a olympiády - školské kolá

šk. rok: 2017/2018 - vyhodnotenie

Slávik Slovenska 2018

(súťaž v speve ľudovej piesne)

..........................
I. KATEGÓRIA

II. KATEGÓRIA

III. KATEGÓRIA
1. miesto Samuel Klimek......
3.A
Kristián Pompa
5.A
Mária Fiasová 8.A
2. miesto Natália Strakuľová
3.A
Tamara Buxárová...
5.A
Denis Bernátek 7.A
Simona Kuligová 1.A Zuzana Kačurová 5.A
3. miesto Diana Pompová
1.A
Nikola Kuligová
4.A
Slávik Slovenska - školské kolo
Slávik Slovenska - školské kolo
Slávik Slovenska - školské kolo

Žiaci umiestnení na 1. miestach postupujú do okresného kola


------------------------------------------------

Hravá geografia

...........................
.............................
........

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Tomáš Zemianek
Matej Kubala
Peter Funket
7.A
8.A
7.A


------------------------------------------------

Olympiáda

z anglického jazyka

KATEGÓRIA 1AKATEGÓRIA 1B


1. miesto: Gašpar Koršňák
2. miesto: Adriana Barnášová
3. miesto: Tomáš Zemianek
7.A
7.A
7.A
87 bodov
50 b
46 b

1. miesto: Samuel Harendarčík
2. miesto: Matej Kubala
3. miesto:.Adrián Šatek
9.A
8.A
9.A
25 bodov
24 b
20 b

Žiaci, ktorí sa umiestnili v oboch kategóriách na prvom mieste, postupujú na okresné kolo.

 


Autori príspevkov:
Text:

Foto:


Dizajn:
organizátori súťaží

organizátori súťaží
Mgr. M. Kačmárová

Mgr. M. Kačmárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie