Školské súťaže a olympiády

Súťaže a olympiády - školské kolá

šk. rok: 2018/2019 - vyhodnotenie

 

 

------------------------------------------------

Všetkovedko

...........................
........školské kolo.......
........

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Samuel Klimek
Martin Funket
Natália Strakuľová

4.A
4.A
4.A

------------------------------------------------

Súťaž v hláskovaní ("spelling")

...........................
........KATEGÓRIA 5. - 6. ročník.......
........

1. miesto

Matúš Zamkovský
Nikola Kuligová
5.A
5.A


2. miesto

Zuzana Kačurová
Lenka Kovalčíková

6.A
5.A

------------------------------------------------

Šaliansky Maťko - prednes povesti


1. miesto

2. miesto

3. miesto
I. KATEGÓRIA
(2. - 3. ročník)
čakáme na výsledky.. x
. x
. .
II. KATEGÓRIA
(4. - 5. ročník)
. x
. x
. .
III. KATEGÓRIA
(6. - 7. ročník)
. x
... x
. .

------------------------------------------------

Biologická olympiáda

...........................
........KATEGÓRIA C.......
........

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Samuel Brezniak
Tomáš Zemianek
Peter Funket
9.A
8.A
8.A


KATEGÓRIA D
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Zuzana Kačurová
Matúš Zemianek
Patrícia Boguská

6.A
7.A
6.A

------------------------------------------------

Dejepisná olympiáda


6. ročník
7. ročník 8. ročník 9. ročník
...1. miesto..
Zuzana Kačurová.. Samuel Strakula..
Tomáš Zemianek Samuel Brezniak..
...2. miesto
Filip Bačo
Matúš Kačur
Adriana Barnášová.. Matej Kubala
...3. miesto
Patrícia Boguská Matúš Zemianek Ivana Regecová
Richard Klempár

------------------------------------------------

Olympiáda z občianskej náuky


6. ročník
7. ročník 8. ročník 9. ročník
...1. miesto..
Patrícia Boguská
Matúš Zemianek..
Peter Funket Matej Kubala
...2. miesto
Zuzana Kačurová..
Matúš Kačur
Tomáš Zemianek..
Samuel Brezniak..
...3. miesto
Michal Vrlík
Denis Bartoš
A. Varcholová Aleš Badžo

------------------------------------------------

Olympiáda "Ľudské práva"

8. ročník 9. ročník
...1. miesto.. Adriana Barnášová Samuel Brezniak
...2. miesto Ivana Regecová Šimon Zamkovský......
...3. miesto Alexandra Varcholová.. Aleš Badžo

------------------------------------------------

Autori príspevkov:
Text:

Foto:


Dizajn:
organizátori súťaží

organizátori súťaží,
Mgr. M. Kačmárová

Mgr. M. Kačmárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Súťaže a olympiády - školské kolá

šk. rok: 2017/2018 - vyhodnotenie

Slávik Slovenska 2018

(súťaž v speve ľudovej piesne)

..........................
I. KATEGÓRIA

II. KATEGÓRIA

III. KATEGÓRIA
1. miesto Samuel Klimek......
3.A
Kristián Pompa
5.A
Mária Fiasová 8.A
2. miesto Natália Strakuľová
3.A
Tamara Buxárová...
5.A
Denis Bernátek 7.A
Simona Kuligová 1.A Zuzana Kačurová 5.A
3. miesto Diana Pompová
1.A
Nikola Kuligová
4.A
Slávik Slovenska - školské kolo
Slávik Slovenska - školské kolo
Slávik Slovenska - školské kolo

Žiaci umiestnení na 1. miestach postupujú do okresného kola

------------------------------------------------

Fyzikálna olympiáda


Kategória F6
Kategória F7 Kategória F8
...1. miesto... N. Kasenčák - 6.A G. Koršňák - 7.A S. Brezniak - 8.A
.2. miesto M. Zemianek - 6.A A. Barnášová - 7.A J. Cimbalistová - 8.A
.3. miesto M. Kačur - 6.A T. Zemianek - 7.A M. Šromovský - 8.A

-------------------------------------------------

Hviezdoslavov Kubín

PREDNES PRÓZY PREDNES POÉZIE
I. KATEGÓRIA 1.miesto:

2.miesto:


3.miesto:
Natália Strakulová

Paulína Čupková
Kristína Grotkovská

Veronika Gáborová
D ominika Dunková
3.A

3.A
2.A

4.A
2.A

1.miesto:

2.miesto:3.miesto:

Samuel Klimek

Tomáš Kulig
Matúš Zamkovský

Lenka Kovalčíková
Nikola Kuligová
3.A

2.A
4.A

4.A
4.A
II. KATEGÓRIA 1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:
x

1.miesto:

2.miesto:


3.miesto:

Nikolas Kasenčák

Zuzana Kačurová
Tamara Buxárová

Matúš Zemianek
6.A

5.A
5.A

6.A
III. KATEGÓRIA 1.miesto:
2.miesto:
3.miesto:
x 1.miesto:

2.miesto:


3.miesto:
Gašpar Koršňák

Mária Fiasová
Lucia Štepaniaková

Tomáš Zemianek
Janka Cimbalistová
7.A

8.A
7.A

7.A
8.A
Hviezdoslavov Kubín

------------------------------------------------

Hravá geografia

...........................
.............................
........

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Tomáš Zemianek
Matej Kubala
Peter Funket
7.A
8.A
7.A


------------------------------------------------

Všetkovedko

(výsledky školského kola)

...2. ročník:... K. Grotkovská
77 bodov

3.ročník: S.Klimek
N. Strakuľová
M. Funket
N. Pompová
R. Pompa
F. Kačur
154 bodov
147 bodov
70 bodov
63 bodov
63 bodov
56 bodov
1. miesto v školskom kole
2. miesto v školskom kole4. ročník M. Zamkovský
K. Bednarčík
63 bodov
56 bodov
5.ročník N. Siska
P. Boguská
Z. Kačurová
140 bodov
126 bodov
119bodov
3. miesto v školskom kole


Výsledky celoslovenského kola

------------------------------------------------

Olympiáda

z anglického jazyka

KATEGÓRIA 1AKATEGÓRIA 1B


1. miesto: Gašpar Koršňák
2. miesto: Adriana Barnášová
3. miesto: Tomáš Zemianek
7.A
7.A
7.A
87 bodov
50 b
46 b

1. miesto: Samuel Harendarčík
2. miesto: Matej Kubala
3. miesto:.Adrián Šatek
9.A
8.A
9.A
25 bodov
24 b
20 b

Žiaci, ktorí sa umiestnili v oboch kategóriách na prvom mieste, postupujú na okresné kolo.

 


Autori príspevkov:
Text:

Foto:


Dizajn:
organizátori súťaží

organizátori súťaží
Mgr. M. Kačmárová

Mgr. M. Kačmárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie