História školy
H I S T Ó R I A  
N A Š E J  Š K O L Y


,,História je svedkom doby,
dňom pravdy,
životom pamiatky,
majstrom života
a hlásateľom uplynulých čias“
.

(M. T. Cicero)

 

Myšlienku  Marcusa Tulliusa Cicera mal na pamäti
určite aj náš bývalý učiteľ, zástupca a riaditeľ školy
p. Ján Vašaš, ktorý detailne spracoval dejiny školstva

v obci Toporec a na základe jeho práce a práce
súčasnej kronikárky Mgr. Márie Vašašovej,
sa môžeme spätne pozrieť do minulosti našej školy.

Prvá zmienka o existencii školy v Toporci pochádza z diela  Alberta Görgeyho (Görgeyovci a reformácia)
a hovorí o tom, že škola v Toporci existovala už pred viac ako 400 rokmi, v r. 1591.
V 17. storočí bola do Toporca prenesená ľudová škola vyššej úrovne z Hrhova, ktorá poskytovala vzdelanie
nielen deťom zo zemianskych rodín, ale aj deťom želiarov a robotníkov. Táto udalosť sa datuje do rokov
1670 až 1675. V r. 1789 biskup Martin
Görgey reštauruje schátralú budovu školy na vlastné náklady.
Myslím si, že veľmi zaujímavý opis školy hlavne pre našich súčasných žiakov poskytol Eduard Burhardt.
Píše, že školská budova bola v chatrnom stave a „chudoba vyškierala zuby z nej“. Hlinená sieň, vlhká
podlaha, bez povaly, žiakov muselo byť málo a pravdepodobne sedeli na zemi, lebo len tri krátke lavice a
malá tabuľa tvorili školský nábytok. Aj v takýchto podmienkach musel učiteľ so svojimi žiakmi v minulosti
fungovať. Ktovie, čo by na to povedali dnešní žiaci?  Možno by si vážili o niečo viac náš školský majetok. 
Ale vráťme sa späť k histórii.
Učitelia to v týchto časoch určite nemali vôbec jednoduché. Ich plat činil
napríklad v r. 1923  iba 240 korún, ale aj napriek tomu plnilo učiteľské poslanie v Toporci množstvo kvalitných
pedagógov. Zaujímavosťou určite bude aj fakt, že v šk. roku 1931-1932 sa súčasťou školy stali dvaja rómski
žiaci. Počas II. svetovej vojny prežívala škola s 81 žiakmi ťažké časy a všetci si želali, aby čím skôr skončila.
26.januára 1945 bol Toporec oslobodený a stopy bojov poznačili aj školu.
V nasledujúcom období sa škola pomaly zveľaďovala a postupne sa zvyšoval počet žiakov aj tried.
V šk. roku 1965-1966 vzrástol počet tried na desať. 27. marec 1966 bol dôležitým dátumom, pretože sa
konečne začalo s výstavbou 9-triednej plnoorganizovanej školy na dolnom konci obce
.

 

r.1966 - začiatok výstavby

Samotné otvorenie školy sa uskutočnilo 3.septembra 1967

Rok 1966 - začiatok výstavby  školy

Samotné otvorenie školy
sa uskutočnilo 3.septembra 1967

 

Školský rok 1978-1979 sa vyznačoval hlavne jedným štatistickým údajom, a to najvyšším počtom
žiakov v doterajšej histórii školy.
Celkový počet žiakov bol 540, z toho 318 rómskych žiakov.
Zaujímavosťou je určite aj fakt, že v šk. roku 1979-1980 nastupuje do našej školy mladý telocvikár,
náš súčasný pán riaditeľ Michal Babej.

Aj jeho zásluhou sa v dňoch 5. – 11. marca uskutočnil prvý lyžiarsky kurz žiakov našej školy v Ždiari.

 

Takto vyzerala naša škola v 80 - tých rokoch 20. storočia

Dôležitým dátumom bol aj 25. január 1990, pretože sa skolaudovala 5-triedna prístavba k našej škole.

Takto vyzerala naša škola v 80 - tých rokoch
20. storočia
Dôležitým dátumom bol aj 25. január 1990,
pretože sa skolaudovala 5-triedna
prístavba k našej škole.

 

V šk. roku 2006-2007 oslávila naša škola 40. výročie. Školský rok 2009-2010 bol charakteristický komplexnou
rekonštrukciou školy a jej následnou modernizáciou. Ale škola ani v súčasností nespí, snaží sa neustále skvalitňovať
materiálno-technické podmienky, či už nákupom interaktívnych tabúľ, dataprojektorov, vytváraním moderných učební,
ale aj skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu.

Súčasná podoba školy:

Súčasná podoba školy...

... súčasná podoba školy ..
... súčasná podoba školy ..
Súčasná podoba školy...

... vchod do školy ...

Súčasná podoba školy...
Súčasná podoba školy...

Vybavenie školy:

... 1. učebňa informatiky ...
... 2. učebňa informatiky ...
... priestory knižnice...
... 1. učebňa informatiky ...
... 2. učebňa informatiky ... ... priestory knižnice...
... kuchynka ...

Jazyková učebňa

Digitálna učebňa
... kuchynka ... ... moderná jazyková učebňa... ... digitálna učebňa ...
... interaktívna tabuľa na 1. stupni ... ... interaktívna tabuľa na 2. stupni ... Multifunkčné ihrisko
... interaktívna tabuľa na 1. stupni ... ... interaktívna tabuľa na 2. stupni ... ... multifunkčné ihrisko...
... nový nábytok v triedach I. stupňa... ... sociálne zariadenia... ... nový nábytok v triedach 2. stupňa...
... nový nábytok v triedach I. stupňa... ... sociálne zariadenia... ... nový nábytok v triedach 2. stupňa...
... školská dielňa ... ... školská dielňa ... Školská dielňa
... školská dielňa ... ... školská dielňa ... ... učebňa v školskej dielni ...
Školský skleník  ... zrekonštruovaný skleník... ... výsledok práce našich žiakov ...
... zrekonštruovaný skleník... ... zrekonštruovaný skleník... ... výsledok práce našich žiakov ...
... výsledok práce našich žiakov ...

... výsledok práce našich žiakov...

... výsledok práce našich žiakov ...
... výsledok práce našich žiakov ... ... výsledok práce našich žiakov ... ... výsledok práce našich žiakov ...
... výsledok práce našich žiakov ... ... rozostavaná telocvičňa ... ... výsledok práce našich žiakov ...
... výsledok práce našich žiakov ... ... rozostavaná telocvičňa ... ... výsledok práce našich žiakov ...

 

Na záver prichádza otázka, čo prinesie budúcnosť?
Všetci dúfame, že to bude niečo pozitívne, na základe čoho si nás história školstva v Toporci zapamätá. Pri písaní
týchto riadkov som nespomenul to nespočetné množstvo učiteľov, tých vzácnych ľudí, ktorí svojou poctivou prácou 
povýšili učiteľské povolanie na poslanie a všetkých tých ľudí, ktorí rozvoju školstva v Toporci nezištne pomáhali
a stále pomáhajú.
Za všetkých bývalých ale aj súčasných žiakov Vám ďakujeme.

Autori príspevku:
Text: Mgr. Marek Kuruc
Foto: Mgr. M. Kačmárová
(+školská kronika)
Dizajn: Mgr. M. Kačmárová

 

 

 

 

Samotné otvorenie školy sa uskutočnilo 3.septembra 1967.
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie