Smernice školy
SMERNICE ŠKOLY
Smernica o organizovaní exkurzií a mimoškolských aktivít
Organizovanie výletov - potrebné tlačivá