Rozvrh


Rozvrhy jednotlivých tried v školskom roku 2018/2019:

1. ročník

tr.uč. PaedDr. M. Malichová

2. ročník

tr.uč. Mgr. A. Točeková

3. ročník

tr.uč. Mgr. A. Reznická

4. ročník

tr.uč. Mgr. R. Borovský

5.A

tr.uč. Mgr. A. Hanakovičová

5.B

tr.uč. Mgr. M. Rezničáková

6.A

tr.uč.
Mgr. D. Mrázová

6.B

tr.uč. Mgr. A. Didecká

7.A

tr.uč. Mgr. M. Kačmárová

7.B

tr.uč. Mgr. M. Gurecký

8.A

tr.uč. Mgr. M. Svitana

8.B

tr.uč. Ing. N. Kovalská

9.ročník

tr.uč. Ing. A. Mrázová

.

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. vyučovacia hodina 7,40   -   8,25    hod.
2. vyučovacia hodina 8,35   -   9,20    hod.
3. vyučovacia hodina 9,30   -  10,15   hod.
4. vyučovacia hodina 10,30   -  11,15   hod.
5. vyučovacia hodina 11,25   -  12,10   hod.
6. vyučovacia hodina 12,20   -  13,05   hod.
7. vyučovacia hodina 13,10   -  13,55   hod.