Školský rok 2018/2019

Organizácia školského roka 2018/2019

 

...Prázdniny v školskom roku 2018/2019
...Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2018/2019...
...Prevádzka a vnútorný režim školy
...Vnútorný poriadok školy pre žiakov
...Vnútorný poriadok školy pre pedagogických zamestnancov
...Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov
...Klasifikácia a hodnotenie žiakov
...Hodnotenie správania a priestupkov žiakov
... BOZP žiakov, ochrana pred sociálno-patologickými javmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie