Krúžky

V školskom roku 2018/19 na škole pracuje 10 záujmových útvarov.

Činnosť krúžkov začína od 1.10.2018

Názov krúžku . Vedúci krúžku Deň a čas
Miesto
I.STUPEŇ: . . . .
Futbalový krúžok

Mgr. R. Borovský
STREDA
13,00 - 15,00

ZŠ Toporec
(telocvičňa)

Ihrisko

Veselá abeceda
PaedDr. M. Malichová

PONDELOK
11,15 - 12,15

UTOROK
11,15 - 12,15


ZŠ Toporec
1.A
Výtvarný krúžok Mgr. A. Točeková ŠTVRTOK
12,10 - 14,00
ZŠ Toporec
2.A
Zahrajko

Mgr. A. Reznická

UTOROK
12,15 - 13,15

ŠTVRTOK
12,15 - 13,15

ZŠ Toporec
3.A
II.STUPEŇ: . .
.
.
Internetový krúžok Mgr. M. Kačmárová PONDELOK
13,15 - 16,15

ZŠ-Toporec

(učebňa
informatiky)

Bedmintonový
krúžok

Mgr. M. Kačmárová PIATOK
13,15 - 15,45

ZŠ-Toporec

(telocvičňa)

Hasičský krúžok

Mgr. M. Svitana ŠTVRTOK
13,15 - 14,15

ZŠ Toporec

Ihrisko

Prírodovedný
krúžok

Mgr. A. Kseňáková STREDA
13,30 - 15,30

ZŠ-Toporec

(dig.učebňa/
okolie ZŠ)

Športové hry
- mladší žiaci
(5. a 6. ročník)
Mgr. M. Kuruc
UTOROK
13,10 - 15,10

ZŠ Toporec
(telocvičňa)

Ihrisko
Športové hry
- starší žiaci
(7. a 9. ročník)
Mgr. M. Kuruc ŠTVRTOK
13,10 - 15,10

ZŠ Toporec
(telocvičňa)

Ihrisko


Športový krúžok pre 2. stupeň
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie