Vitajte na našej stránke!

Aktualizované: 16. marca 2019 - 14:12

KARNEVAL
Čítajte nové číslo Luskáčika
(č.14)
Teplákové popoludnie

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info

Od 4.3.
2019

...Florbalový turnaj
..- pre žiakov I. aj II. stupňa

....................                        .........- info: Mgr. Borovský
.

26.3.
2019

...ZRPŚ
..- triedne zasadnutia

....................                        .........- info: triedni učitelia

25.-29.
marec
2019

...Projektový týždeň
..TÉMA: Týždeň Európskej únie

....................                        .........- info: triedni učitelia

29.03.
2019

...NOC S ANDERSENOM - 8. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

03.04.
2019

...MONITOR - 9
..- celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

03.04.
2019

...RiaditeĽské voľno
..- iba pre žiakov 5. až 8. ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

05.04.
2019

...Zápis detí do 1. ročníka
..-

....................                        .........- info: riaditeľ školy

11.04.
2019

...Šermiarsko-divadelná kumpánia
..- 50 minútový náučný divadelno-šermiarsky program
..- pre žiakov I. a II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

Apríl/máj
2019

...Bedmintonový turnaj - 1. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

3. - 7. jún
2019

...Škola v prírode
..- pre žiakov I. stupňa
..

....................                        ........- info: učitelia I. stupňa


.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2018/2019

Zber papiera

...-

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Milujem Slovensko

...- celoročná súťaž z geografie
...- pre žiakov 8. a 9. ročníka

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Školský reflektor

- 6. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok v triedach

...................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

Celý šk. rok
2018/2019

Futbalová liga U 10

...-

...................................- info: Mgr. Borovský

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie