Vitajte na našej stránke!

Aktualizované: 14. novembra 2018 - 06:10

Aktuálny rozvrh
(2018/2019)
POZOR! - od 1.10. začala činnosť krúžkov!

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info

08.11.
2018

...Dr. Zembolí
..- multimediálny výchovný koncert
..- pre žiakov I. stupňa..
..- začiatok o 11,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

14.11.
2018

...iBOBOR - 12. ročník

..- celoslovenská online súťaž z informatiky
..- v tento deň súťažia žiaci 6. a 7. ročníka (BENJAMÍN)

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

.

Do 15.11.
2018

...Ochranárik, čísla tiesňového volania
..- výtvarná súťaž

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

15.11.
2018

...Hodnotiaca pedagogická rada
..- hodnotenie prospechu a správania žiakov - 1. štvrťrok

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

16.11.
2018

...iBOBOR - 12. ročník

..- celoslovenská online súťaž z informatiky
..- v tento deň súťažia žiaci 4. a 5. ročníka (BOBRÍK)

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

.

20.11.
2018

...Čas premien

..- prednáška o dospievaní určená pre dievčatá 7. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

.

21.11.
2018

...TESTOVANIE - 5
..- celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

21.11.
2018

...Riaditeľské voľno
..- voľno udelené riaditeľom školy žiakom 6. až 9. ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.
Do 23.11.
2018

...Jesenné aranžovanie
..- pre žiakov I. a II. stupňa

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.
29.11.
2018

...Všetkovedko
..- celoslovenská súťaž pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Borovský
.

????
2018-19

...Plavecký výcvik
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc
.

27.12.2018 -
07.01.2019

...VIANOČNÉ PRÁZDNINY
..- nástup do školy v pondelok 08.01.2019

....................                        ........ - info: triedni učitelia
.
Január
2019

...Lyžiarsky výcvik
..- pre žiakov II. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne (závisí od počasia)

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc

29.03.
2019

...NOC S ANDERSENOM - 8. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

03.04.
2019

...MONITOR - 9
..- celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

11.04.
2019

...Šermiarsko-divadelná kumpánia
..- 50 minútový náučný divadelno-šermiarsky program
..- pre žiakov I. a II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

????
2019

...Škola v prírode
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        ........- info: učitelia I. stupňa


.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2018/2019

Milujem Slovensko

...- celoročná súťaž z geografie
...- pre žiakov 8. a 9. ročníka

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Školský reflektor

- 6. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok v triedach

...................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

----------------------------------------------------------------------------------------