Vitajte na našej stránke!

Aktualizované: 15. októbra 2018 - 14:30

BEH ZDRAVIA
(výsledky)
Voľby do Žiackej školskej rady
(výsledky hlasovania)
Aktuálny rozvrh
(2018/2019)
POZOR! - od 1.10. začína činnosť krúžkov!

 
AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Ilustračné
fot
o
Termín
uskutočnenia
Názov pripravovanej akcie, stručná charakteristika,
zodpovedný učiteľ...
+ ďalšie dôležité oznamy ...
Bližšie info

September

December
2018

...ČERVENÉ STUŽKY  - 12. ročník
..- kampaň zameraná na boj proti HIV

....................                        ........ - info: Mgr. Kačmárová
.

18.10.
2018

...Divadelné predstavenie "Rumpel"
..- predstavenie divadla Clipperton z B. Bystrice
..- pre žiakov I. a II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

26.10.
2018

...Príbeh hudby
..- vzdelávací projekt Bratislavského chlapčenského zboru
... pre deti a mládež z celého Slovenska

..- cieľ projektu: vybudovať najväčšie online publikum detí
....na Slovensku
..- súčasťou projektu je aj súťaž
..- víťazná cena: živá účasť na budúcoročnom koncerte
...........................................Príbeh hudby II
... na
.................                        ........

....................................................- info: Mgr. D. Mrázová

.

08.11.
2018

...Trinásta komnata
..- multimediálny protidrogový výchovný koncert
..- pre žiakov II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

08.11.
2018

...Dr. Zembolí
..- multimediálny výchovný koncert
..- pre žiakov I. stupňa..
..- začiatok o 11,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

12. - 16.
november
2018
...iBOBOR - 12. ročník
..- celoslovenská online súťaž z informatiky ....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová
.

Do 15.11.
2018

...Ochranárik, čísla tiesňového volania
..- výtvarná súťaž

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

21.11.
2018

...TESTOVANIE - 5
..- celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.
Do 23.11.
2018

...Jesenné aranžovanie
..- pre žiakov I. a II. stupňa

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

????
2018-19

...Plavecký výcvik
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc
.
Január
2019

...Lyžiarsky výcvik
..- pre žiakov II. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne (závisí od počasia)

....................                        .........- info: Mgr. Kuruc

29.03.
2019

...NOC S ANDERSENOM - 8. ročník
..- pre žiakov 5. - 9. ročníka

....................                        .........- info: Mgr. Kačmárová

03.04.
2019

...MONITOR - 9
..- celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka

....................                        .........- info: triedni učitelia
.

11.04.
2019

...Šermiarsko-divadelná kumpánia
..- 50 minútový náučný divadelno-šermiarsky program
..- pre žiakov I. a II. stupňa..
..- začiatok o 9,00 hod. v sále OÚ

....................                        .........- info: Ing. Kovalská
.

????
2019

...Škola v prírode
..- pre žiakov I. stupňa
..- presnejší termín sa určí dodatočne

....................                        ........- info: učitelia I. stupňa


.CELOROČNÉ AKTIVITY:
..

Celý šk. rok
2018/2019

Milujem Slovensko

...- celoročná súťaž z geografie
...- pre žiakov 8. a 9. ročníka

...................................- info: Mgr. Didecká
.

Celý šk. rok
2018/2019

Školský reflektor

- 6. ročník súťaže zameranej na čistotu a poriadok
...v triedach

...................................- info: Mgr. Gurecký
.......a triedni zástupcovia Žiackej školskej rady

----------------------------------------------------------------------------------------