8.A

Školský rok: 2017/2018

TRIEDA: 8.A

Triedny učiteľ: Ing. Anna Mrázová

. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL MAT OBN VUM BIO ANJ
Utorok SJL FYZ/TSV TSV/FYZ ANJ MAT HUV
Streda INF/INF MAT SEE NBV SJL CHE
Štvrtok FYZ/TSV TSV/FYZ MAT SJL ANJ THD
Piatok SJL NEJ GEG MAT ANJ DEJ

Rozvrh aktualizovaný 22.09.2017

VYSVETLIVKY skratiek jednotlivých predmetov